Startsida

Lokala valutor är ett globalt fenomen och det finns ett antal kända exempel: Bristol Pounds i England, WIR-cirkel i Schweiz, Bangla-Pesa i Kenya och tidsbanker i USA. I Göteborg har vi genomfört två mindre test (under 2017) ett i Majorna och ett i Biskopsgården. Just nu är vi mitt uppe i ett mer omfattande test i Majorna där majorer cirkulerar fr o m 1/9, t o m 23/12. Därefter utvärderar vi och funderar över utvecklingsområden.

Antalet aktörer som accepterar Majorer är nu uppe i 43 stycken (se kartan). Under vårterminen kommer vi med största sannolikhet upprepa testet med Biskopar. På längre sikt tror vi att en valuta som kan användas i hela Göteborg är av intresse.

Lär dig mer om Majorer nedan.

Majorer

Majorens bakgrund

De första stegen togs redan 2014. Då finansierades stadsdelsfestivalen Sommarens Sista Dagar delvis med hjälp av en testversion av Majorer.  De medverkande artisterna fick betalt i både svenska kronor och Majorer. Sedan dess har vidareutveckling fortsatt och under 2017 lanserades 20 000 Majorer, som denna gång tilläts cirkulera under en månads tid och accepterades av tjugo lokala handlare. Under 2018 är ambitionen att minst dubblera antalet handlare och den totala summan i omlopp.

Växlingskontoret 2017. Foto: My Welther

Varför Majorer?

Vad är grejen med en lokal komplementär valuta? Vad kan den bidra med, som de konventionella inte kan? Det innovativa med Majorerna är att de är en påverkansfaktor i sig. Där de konventionella valutorna snabbt rinner ut ur lokalsamhället, cirkulerar lokala valutor mer och skapar större vinster. Genom att vara det kitt som förenar lokala aktörer med varandra kan Majorerna initiera nya samarbeten och stärka det lokala samarbetet.

En lokal valuta är på ett sätt, ur ett smidighetsperspektiv, en sämre valuta. Det tror vi är bra. Majorerna är skapade för att stötta ett kreativt och konstruktivt lokalsamhälle. Därför är de också riktade mot arbetet med generationsöverskridande kulturarbete i form av stadsdelsfestivaler, producentaffär och julmarknader. Ute i det vida världen finns det en uppsjö av komplementära valutor. Städer som Barcelona, Amsterdam, Calgary och Bristol har visat vägen.

Vi vill att Göteborg ska bli först i Sverige med en valuta som bara genom det vardagliga användandet bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Majorerna gör det roligare att leva där du bor!

Var

Här kan du betala med Majorer

 

Se fullskärm

En lista på affärer som accepterar Majorer kommer snart också

Om oss

Vi är ett nätverk för lokal valuta i Göteborg som består av engagerade stadsbor och som samarbetar med Hyresgästföreningen, Ekologisk Stadsdel Majorna m.m. Vi som driver Majorer och Biskopar är en liten grupp som träffas nästan varje vecka för att diskutera, planera och jobba tillsammans. Om du är intresserad eller har frågor, hör gärna av dig!

hej goteborgsvaluta . se